top of page

Overbelasting van het kaakgewricht


Overbelasting van het kaakgewricht kan aanleiding zijn tot veel klachten. Enkele van deze klachten zijn:
Knappen en kraken van het gewricht bij openen en sluiten.
Pijn in het gewricht, vooral ook bij druk hierop. Deze pijn kan uitstralen naar de kaken, de hals of nek.
Oorpijn, of andere oorklachten zoals suizen van het oor.
Hoofdpijn, aan de zijkant van het hoofd. Vaak aan die zijde waar het kaakgewricht knapt.

Een oorzaak is vaak moeilijk te vinden; vaak is het een samenloop van meerdere factoren die voor de overbelasting zorgen.
Enkele van deze oorzaken zijn:
      - Verkeerde kauwgewoonten.
      - Slechte mondgewoonten zoals nagelbijten, tandenknarsen, klemmen of het kauwen op pennen en potloden.
      - Het gebit te veel enkelzijdig te belasten.
      - Een slecht zittende prothese, of een te "laag" gebit.
      - Het niet goed op elkaar passen van boven en onderkaak, bijvoorbeeld doordat er enkele kiezen ontbreken.
    - Een klap tegen de kaak, iets wat soms al jaren geleden heeft plaatsgevonden. Hoewel het voor de desbetreffende patiënt vaak vervelend is, is het meestal niet ernstig

 
Zelf kunt u er veel aan doen:
Geef de kaakgewrichten zo veel mogelijk rust. Dat kunt u bereiken door:
       -De mond niet al te veel open te doen. (ongeveer 2cm)
       -Bij het geeuwen de onderkaak te ondersteunen, zodat u de kaak niet te ver opent
       -Hard en taai voedsel te vermijden, en geen appels, brood en dergelijke af te bijten.
       -Geen kauwgom, en geen harde snoepjes kraken.
       -Zoveel mogelijk te kauwen aan die zijden die het minste knapt.

 
Oefeningen.
Probeer de mond recht open en dicht te doen.
Om dit te oefenen kunt u het beste voor een spiegel gaan staan of zitten, leg uw vingers op uw kaakgewrichten(net voor het oor), als u nu langzaam open doet en een zuiver scharnier(=draai) beweging uitvoert (dus niet de onderkaak =kin naar voren beweegt), voelt u dat de kaakkopjes niet naar voren komen.
U kunt dan de mond niet verder open doen dan ongeveer 2cm. 
Probeert u om het verschil eens te voelen, door ook eens de kin naar voren te bewegen. U voelt dan meteen dat de kopjes naar voren schuiven. In andere woorden: u moet bij het openen de kin als het ware eerst naar achteren bewegen en dan pas openen.

Let u er vooral ook op dat u de mond recht open doet, dus noch naar links noch naar rechts.
Om dat goed te kunnen oefenen kunt u twee punten met een viltstift op kin en neus zetten en in de spiegel controleren of u recht open en dicht doet.

Oefen 3 maal per dag 5 minuten!
Het oefenen is moeilijker dan u denkt, en na de eerste keer moet u ook niet denken dat u gelijk van alle klachten af bent.
U mag ter ondersteuning eventueel een infrarode lamp gebruiken driemaal daags ongeveer 10 minuten. Zonder de rust en de oefeningen zult u  wel een verlichting van de klacht krijgen, echter geen verbetering op lange duur.
Mocht na enige tijd geen verbetering ontstaan, dan zult u waarschijnlijk doorgestuurd worden naar de kaakchirurg, dan wel naar de fysiotherapeut.
Let er echter altijd op, dat ook nadat u een duidelijke verbetering gemerkt hebt, u alles weer teniet kunt doen door weer in de oude gewoontes terug te vallen.

istockphoto-1294137681-170667a.jpg
bottom of page