top of page

Orthodontie

EERSTE CONSULT 
 
   Het eerste consult is een kennismakingsgesprek en tevens zal de tandarts de situatie van het gebit beoordelen. Deze gegevens worden vastgelegd in het persoonlijke patiëntendossier. De tandarts zal daarna bespreken of er een orthodontische behandeling nodig is. Eventueel wordt de mond gescand met onze digitalemondscanner. 
 
 
   Mocht het nog te vroeg zijn om een behandeling te starten, dan zal er in een later stadium een vervolgconsult plaatsvinden. Tijdens een vervolgconsult zal de tandarts de situatie en behandelplan weer beoordelen en bespreken. 
 
 
   Indien er wel gestart kan worden met een orthodontische behandeling, dan zullen er vervolgafspraken worden gepland. Voor de kosten van de vervolgbehandeling wordt altijd een begroting meegegeven. 

ONDERZOEK 
 
   Voordat er gestart kan worden met een orthodontische  behandeling  is     het   van
belang dat de behandelaar zoveel  mogelijk  gegevens  heeft  om  een behandelplan
 op te kunnen stellen. U ontvangt voor de eerste consult een begroting met de  totale
kosten voor een onderzoek: er worden  röntgenfoto’s,  mondfoto’s,  gezichtsfoto’s  en
een mondscan met een 3d scanner gemaakt. 


 
   Met de verzamelde gegevens kan de tandarts verdere metingen uitvoeren en een persoonlijk behandelplan opstellen. Er wordt na een maand een nieuwe afspraak gepland voor het bespreken van het behandelplan.  


 
VERVOLGCONSULT BEHANDELPLAN  
   
   Bij het vervolgconsult bespreekt de tandarts zijn bevindingen en de mogelijke behandelmethoden. Het is altijd mogelijk dat er tijdens de orthodontische behandeling afgeweken wordt van het plan. Dit zal altijd vooraf besproken worden. Er wordt een begroting meegegeven van de voorgestelde behandeling. Wanneer deze begroting akkoord wordt bevonden, kan er een afspraak gepland worden voor aanvang van de orthodontische behandeling.
 
 
 
VISIE EN BEHANDELPLAN UITVOEREN 
 
   Bij Tandartspraktijk RCL Raalte trekken we geen gezonde tanden om ruimte te creëren. Als er onvoldoende ruimte is om de stand van de tanden in een juiste positie te krijgen gebruiken we een beugel om de kaak te corrigeren. Orthodontie betekent niet alleen tanden recht zetten. Ook de balans tussen een goede relatie van de tanden, kaken en craniale basis is een "must" om een goed resultaat te kunnen krijgen.  
   Een goede diagnose is ons navigatiesysteem om zo snel, economisch en veilig mogelijk bij de eindstreep te komen. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te krijgen.   
 
 
De tanden moeten op een  specifieke manier passen, zodat de ene op de  andere   sluit   met   een   juiste    relatie    zowel   voor  als achter.  Als  er   een   probleem   is    bij     het    sluiten   van de mond,
noemen  we dat  een tandheelkundige malocclusie (skeletale en/of dentale).  

Voor een consult neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0572 356 614 of per mail info@tandartspraktijkrclraalte.nl. Op dit moment  is de wachttijd ongeveer 1 maand. We sturen per mail of, indien gewenst, per post alle informatie, documentatie en formulieren die u moet invullen voor de initiële fase van de behandeling.
 

braces-2886589_1280.jpg
braces-3597591_1280.jpg
foto beugels optragate.jpeg
bottom of page