Orthodontie

EERSTE CONSULT 

 

   Het eerste consult is een kennismakingsgesprek en tevens zal de tandarts de situatie van het gebit beoordelen. Deze gegevens worden vastgelegd in het persoonlijke patiëntendossier. De tandarts zal daarna bespreken of er een orthodontische behandeling nodig is. Eventueel wordt de mond gescand met onze digitalemondscanner. 

 

 

   Mocht het nog te vroeg zijn om een behandeling te starten, dan zal er in een later stadium een vervolgconsult plaatsvinden. Tijdens een vervolgconsult zal de tandarts de situatie en behandelplan weer beoordelen en bespreken. 

 

 

   Indien er wel gestart kan worden met een orthodontische behandeling, dan zullen er vervolgafspraken worden gepland. Voor de kosten van de vervolgbehandeling wordt altijd een begroting meegegeven. 

ONDERZOEK 

 

   Voordat er gestart kan worden met een orthodontische  behandeling  is     het   van

belang dat de behandelaar zoveel  mogelijk  gegevens  heeft  om  een behandelplan

 op te kunnenstellen. U ontvangt voor de eerste consult een begroting met de  totale

kosten voor een onderzoek: er worden  röntgenfoto’s,  mondfoto’s,  gezichtsfoto’s  en

gebitsafdrukken gemaakt. 

 

   Met de verzamelde gegevens kan de tandarts verdere metingen uitvoeren en een persoonlijk behandelplan opstellen. Er wordt binnen een maand een nieuwe afspraak gepland voor het bespreken van het behandelplan.  

 

VERVOLGCONSULT BEHANDELPLAN  

   

   Bij de vervolgconsult bespreekt de tandarts zijn bevindingen en de mogelijke behandelmethoden. Het is altijd mogelijk dat er tijdens de orthodontische behandeling afgeweken wordt van het plan. Dit zal altijd vooraf besproken worden. Er wordt een begroting meegegeven van de voorgestelde behandeling. Wanneer deze begroting akkoord wordt bevonden, kan er een afspraak gepland worden voor het begin van de orthodontische behandeling.

 

 

 

VISIE EN BEHANDELPLAN UITVOEREN 

 

   Bij Tandartspraktijk RCL Raalte trekken we geen gezonde tanden om ruimte te creeren. Als er onvoeldoende ruimte is om de stand van de tanden in een armonieuse positie te krijgen gebruiken we een beugel om de kaak te corrigeren. Orthodontie betekent niet alleen tanden recht zetten. De balans tussen een goede relatie van de tanden, kaken en craniale basis is een "must" om een goede resultaat te kunnen krijgen.  

   Een goede diagnose is ons navigatiesysteem om zo snel mogelijk, economisch, en veilig aan de eindstreep te komen. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te krijgen.   

 

 

Bij het maken van de behandelplan, houden we rekening met:  

• Bepalen van de positie van de tanden tot elkaar  (Bovenkaak –Onderkaak)

• Bepalen van de positie van de tanden tot de kaak
• Bepalen van de positie van de kaken tot elkaar  (Bovenkaak-Onderkaak)
• Bepalen van de positie van de kaken tot de craniale basis.


De tanden moeten op een heel specifieke manier passen, de ene op

de  andere   sluit   met   een   juiste    relatie    zowel   voor  als achter.

Als  er   een   probleem   is    bij     het    sluiten    van       de      mond,

zeggen   we      dat    er    een     tandheelkundige    malocclusie      is,


(skelettale en/of dentale).  

Voor een consult neemt u contact met ons op telefonnummer 0572 356 614 of per mail info@tandartspraktijkrclraalte.nl. Op dit moment de wachttijd is ongeveer 4 maanden. We sturen per mail of, indiend gewenst per post alle informatie, documentatie en formuliers dat u moet invullen voor de initiële fase van de behandeling.

braces-2886589_1280.jpg
braces-3597591_1280.jpg
foto beugels optragate.jpeg